BNP Paribas Fortis Foundation reikt Awards 2013 uit voor Vlaams-Brabant en Limburg

| BCQ

BNP Paribas Fortis Foundation reikt Awards 2013 uit voor Vlaams-Brabant en Limburg

1 fotogalerij

De laureaten van de Awards-editie 2013 van BNP Paribas Fortis Foundation voor  Vlaams-Brabant en Limburg zijn KBO-Maasland, De Meander, Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg, Huize Sint-Vincentius, Cirkus in Beweging, Sporen, De Oever en De Wissel. Die verenigingen uit Vlaams-Brabant en Limburg ontvangen samen 76.000 euro om hun projecten voor kansarme kinderen of jongeren in moeilijkheden te realiseren.
 

Daarnaast werd eveneens de Personeelsaward Recht uit het hart voor deze zone toegekend. Die prijs gaat dit jaar naar MPC Sint-Franciscus dat 5.000 euro ontvangt. Eind december wordt ook nog de Publieksaward Recht uit het hart uitgereikt.

Zie ook onze fotogalerij hierbij.

De Awards is één van de belangrijkste programma’s van de stichting. Het voorziet in financiële steun aan educatieve projecten van Belgische verenigingen die strijden tegen de sociale uitsluiting van kansarme kinderen en jongeren. Tot de selectiecriteria behoren, naast het educatieve aspect, het duurzame karakter van het ingediende project, de directe impact op de begunstigden, de deskundigheid van de vereniging en de behoefte aan financiële steun.

De laureaten van 2013 – Van bij de start kon dit initiatief van BNP Paribas Fortis Foundation op bijzonder veel bijval rekenen. In die mate zelfs dat het totale budget en het aantal geselecteerde projecten de voorbije vier jaar, jaar na jaar stegen. Dit jaar wordt niet minder dan 714.000 euro toegekend aan 77 laureaten verspreid over heel België, wat een verhoging van 25% betekent ten opzichte van 2012.

“Deze Awards zijn ook een middel om de medewerkers van de bank rechtstreeks te betrekken bij de stichting”, verduidelijkt Anne-France Simon, General Manager van BNP Paribas Fortis Foundation. “Een regionaal selectiecomité, samengesteld uit de stichting en vrijwilligers van de bank, kiest uit een shortlist van vijftien dossiers de projecten die de stichting zal financieren. Zo komt de eindbeslissing toe aan hen die de specifieke noden van de regio het best kennen. Voor 2013 beschikte het comité van de zone Vlaams-Brabant - Limburg over een totaalbudget van 76.000 euro.”

Lokale verankering en betrokkenheid van de medewerkers – Alleen al in de zone Vlaams-Brabant - Limburg worden dit jaar acht Awards toegekend. Zonder de Personeelsaward Recht uit het hart en de volledig nieuwe, gelijknamige Publieksaward te vergeten! Die twee Awards bekronen projecten die niet weerhouden werden door het selectiecomité, maar wel geselecteerd én bijzonder geapprecieerd werden door het personeel of het publiek. 

Dit jaar gaan de Awards van de zone naar de volgende projecten:

De Meander vzw uit Dilsen-Stokkem, met het project ‘Wij willen ook computeren!’ (toegekende steun: 11.000 euro) – Het project is een digitaal platform op maat van de jongeren met een ernstige verstandelijke beperking (ze kunnen lezen noch schrijven!) die verblijven in het internaat van De Meander. Dat werkt emanciperend, verhoogt het gevoel van eigenwaarde en creëert verbondenheid tussen de bewoners onderling en met het zorgpersoneel en het thuisfront.

KBO-Maasland vzw BuSO Sint-Jansberg uit Maaseik, met het project ‘Picknicktafels voor onze leerlingen’ (toegekende steun: 4.000 euro) – Met dit kleinschalige project wil de vzw de leerlingen van BuSo Sint-Jansberg houten picknicktafels laten maken voor hun speelplaats. Op die manier helpen de jongeren, die kampen met leerachterstand of een karakterstoornis,  mee om de speelplaats gezelliger en kindvriendelijker te maken.         

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg vzw uit Hasselt, met het project ‘Vormingsaanbod rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen’ (toegekende steun: 2.000 euro)  – Het centrum biedt aangepaste hulp en dienstverlening aan slachtoffers van vermoedelijke mishandeling en geweld. Met dit project wil het specifiek een vormingsaanbod voor hulpverleners en professionelen ontwikkelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Daar is steeds meer vraag naar.

Huize Sint-Vincentius vzw uit Zelem, met het project ‘Groepstraining’ (toegekende steun: 5.000 euro) – De vereniging begeleidt kansarme kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie samen met het gezin. Met het oog op een duurzame therapie en efficiënte groepstraining wil de vzw investeren in een betere infrastructuur, zoals stootkussens, een beamer, een muziekinstallatie... 

Cirkus in Beweging vzw uit Leuven, met het project ‘Van ‘Cirkus op Maat’ naar ‘Inclusie’ (toegekende steun: 12.000 euro) – Cirkus in Beweging daagt kwetsbare kinderen uit om zich creatief uit te leven door middel van circuskunsten. Om haar ateliers tot bij de jongeren zelf te kunnen brengen, wil de organisatie voor circuseducatie een nieuw voertuig aanschaffen. 

Sporen vzw uit Heverlee, met het project ‘Reisburo/Roulot’ (toegekende steun: 13.000 euro) – Dit Centrum voor Integrale Jeugdzorg biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Met de Roulot en het Reisburo, twee werkingen voor alternatieve dagbesteding, wil het respectievelijk schooluitval vermijden en tewerkstelling bij jongvolwassenen bevorderen.

De Oever vzw uit Hasselt, met het project ‘Educatief zomerkamp in Houffalize’ (toegekende steun: 2.000 euro) – Met een educatief zomerkamp in Houffalize helpt deze vereniging niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie bij hun integratie in de maatschappij. Het programma omvat een brede waaier van activiteiten waarmee de jongeren toegang krijgen tot de Belgische cultuur in al haar facetten.

De Wissel vzw uit Leuven, met het project ‘Equicanis (EQC)... want dieren kunnen meer dan mensen’ (toegekende steun: 27.000 euro) – De Wissel biedt begeleiding aan een zeer kwetsbare doelgroep: meisjes tussen 14 en 21 jaar die geplaatst werden door de jeugdrechter. Deze jongeren krijgen voortdurend te maken met uitsluiting, iets wat de vzw een halt wil toeroepen. In het EQC-project worden paarden, honden en andere dieren ingezet om hun opnieuw een gevoel van eigenwaarde te geven.


De Personeelsaward Recht uit het hart 2013 – Uit de niet-geselecteerde projecten kozen de medewerkers van BNP Paribas Fortis voor het vierde opeenvolgende jaar een Personeelsaward Recht uit het hart, goed voor een bedrag van 5.000 euro. Die Award gaat voor de zone Vlaams-Brabant en Limburg naar MPC Sint-Fransciscus uit Roosdaal voor het project ‘De Vangrail’. De taak van deze vzw is het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen met een handicap en hen een (h)echte plaats in de samenleving geven. De Vangrail is een modulair bouwproject, bedoeld voor de opvang van type 3-leerlingen met een langdurige gedragsproblematiek.   

De Publieksaward Recht uit het hart 2013 – Tot slot betrekt de stichting dit jaar ook het publiek rechtstreeks bij de Awards. Dat krijgt voor het eerst de mogelijkheid om mee te stemmen. Van 4 november tot 15 december 2013 kan iedereen online stemmen voor één van de projecten die niet weerhouden werden door het selectiecomité. De winnaars – één in elke zone – krijgen ieder eveneens een bedrag van 5.000 euro en worden eind december bekendgemaakt.  
 

BNP Paribas Fortis Foundation 

Banden smeden tussen de bankwereld en zijn maatschappelijke omgeving – BNP Paribas Fortis Foundation is veel meer dan de ‘maatschappelijke tak’ van de bank die financiële ondersteuning geeft aan een groot aantal verenigingen. Ze bevordert de cohesie, staat ter beschikking van alle metiers van de bank en geeft de werknemers die dat wensen de kans om zich mee te engageren. Ons engagement berust vooral op het luisteren naar de behoeften, de wil om duurzame banden aan te gaan en het delen van waarden.

2010, het begin van een nieuw verhaal – De oprichting van de private stichting BNP Paribas Fortis Foundation, die op 12 april 2010 boven de doopvont werd gehouden, is het begin van een nieuw verhaal dat het mecenaatsbeleid van de Groep in België sinds 1996 voortzet.

Drie krachtlijnen – BNP Paribas Fortis Foundation werkt met haar mecenaatsactiviteiten rond drie welbepaalde krachtlijnen:

- de ondersteuning van projecten van verenigingen die ijveren voor de integratie van kinderen en jongeren in moeilijkheden door middel van educatieve projecten; 
- de aanmoediging van het engagement van het personeel ten gunste van verschillende verenigingen; 
- de organisatie van solidariteitsacties die gedragen worden door heel de bank in België.

In het kader van die financiële ondersteuning aan verenigingsprojecten, werkt BNP Paribas Fortis Foundation hoofdzakelijk met verschillende projectoproepen die in de loop van het jaar worden georganiseerd.  

Sinds 2010 bedraagt de totale financiële steun van BNP Paribas Fortis Foundation aan de verenigingen meer dan 3,5 miljoen euro. Ongeveer 900 verenigingen werden op die manier geholpen, waarvan 600 projecten door middel van rechtstreekse financiële steun.

Het Awards-programma – De Awards vormen het kernprogramma van de Foundation. Hiermee wil de stichting financiële steun geven aan Belgische vzw’s die ijveren voor kansarme kinderen en jongeren in moeilijkheden via educatieve projecten. Elk jaar doet ze daartoe een projectoproep naar het verenigingsleven in de zeven regio’s (zones) van de bank. De medewerkers van de bank worden nauw betrokken via twee soorten selectiecomites: de regionale Awards-comités en het nationale Awards-comité, samengesteld uit vrijwillige personeelsleden.


Evolutie van het Awards-programma

  2010 2011 2012 2013
Ontvangen dossiers 221 323 295 354
Ontvankelijke dossiers 209 320 290 346
Totaal budget 500.000 545.000 615.000 720.000
         
Regionale Awards (#) 27 36 42 70
Regionale Awards (€) 418.835 470.000 518.000 664.000
         
Nationale Awards (#) 5 3 6 7
Nationale Awards (€) 50.000 50.000 50.000 50.000
         
Totaal Awards (#) 32 39 48 77
Totaal Awards (€) 468.835 520.000 573.000 714.000
         
Aantal organisaties 31 38 47 TBC

(1 photos)

Project ‘Wij willen ook computeren!’ van De Meander vzw uit Dilsen-Stokkem. Het project is een digitaal platform op maat van de jongeren met een ernstige verstandelijke beperking (ze kunnen lezen noch schrijven!) die verblijven in het internaat van De Meander. Dat werkt emanciperend, verhoogt het gevoel van eigenwaarde en creëert verbondenheid tussen de bewoners onderling en met het zorgpersoneel en het thuisfront. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Luc Lemkens en Maarten Creemers, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Wij willen ook computeren!’ van De Meander vzw uit Dilsen-Stokkem. Het project is een digitaal platform op maat van de jongeren met een ernstige verstandelijke beperking (ze kunnen lezen noch schrijven!) die verblijven in het internaat van De Meander. Dat werkt emanciperend, verhoogt het gevoel van eigenwaarde en creëert verbondenheid tussen de bewoners onderling en met het zorgpersoneel en het thuisfront. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Luc Lemkens en Maarten Creemers, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project ‘Vormingsaanbod rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen’ van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg vzw uit Hasselt. Het centrum biedt aangepaste hulp en dienstverlening aan slachtoffers van vermoedelijke mishandeling en geweld. Met dit project wil het specifiek een vormingsaanbod voor hulpverleners en professionelen ontwikkelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Vln. Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Katrien Van Loon en Orfee Callebert, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Vormingsaanbod rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen’ van Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Limburg vzw uit Hasselt. Het centrum biedt aangepaste hulp en dienstverlening aan slachtoffers van vermoedelijke mishandeling en geweld. Met dit project wil het specifiek een vormingsaanbod voor hulpverleners en professionelen ontwikkelen rond seksueel grensoverschrijdend gedrag bij minderjarigen. Vln. Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Katrien Van Loon en Orfee Callebert, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project ‘Reisburo/Roulot’ van Sporen vzw uit Heverlee. Dit Centrum voor Integrale Jeugdzorg biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Met de Roulot en het Reisburo, twee werkingen voor alternatieve dagbesteding, wil het respectievelijk schooluitval vermijden en tewerkstelling bij jongvolwassenen bevorderen. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Jan Benaerts en Hilde Aerts, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Reisburo/Roulot’ van Sporen vzw uit Heverlee. Dit Centrum voor Integrale Jeugdzorg biedt tijdelijke opvang en begeleiding aan kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. Met de Roulot en het Reisburo, twee werkingen voor alternatieve dagbesteding, wil het respectievelijk schooluitval vermijden en tewerkstelling bij jongvolwassenen bevorderen. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Jan Benaerts en Hilde Aerts, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project ‘Groepstraining’ van Huize Sint-Vincentius vzw uit Zelem. De vereniging begeleidt kansarme kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie samen met het gezin. Met het oog op een duurzame therapie en efficiënte groepstraining wil de vzw investeren in een betere infrastructuur, zoals stootkussens, een beamer, een muziekinstallatie... Martine Raemakers in het gezelschap van Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis) en Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Groepstraining’ van Huize Sint-Vincentius vzw uit Zelem. De vereniging begeleidt kansarme kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie samen met het gezin. Met het oog op een duurzame therapie en efficiënte groepstraining wil de vzw investeren in een betere infrastructuur, zoals stootkussens, een beamer, een muziekinstallatie... Martine Raemakers in het gezelschap van Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis) en Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project ‘Equicanis (EQC)... want dieren kunnen meer dan mensen’ van de vzw De Wissel uit Leuven. De Wissel biedt begeleiding aan een zeer kwetsbare doelgroep: meisjes tussen 14 en 21 jaar die geplaatst werden door de jeugdrechter. Deze jongeren krijgen voortdurend te maken met uitsluiting, iets wat de vzw een halt wil toeroepen. In het EQC-project worden paarden, honden en andere dieren ingezet om hun opnieuw een gevoel van eigenwaarde te geven. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Luc Deneffe en Bruno De Pauw, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Equicanis (EQC)... want dieren kunnen meer dan mensen’ van de vzw De Wissel uit Leuven. De Wissel biedt begeleiding aan een zeer kwetsbare doelgroep: meisjes tussen 14 en 21 jaar die geplaatst werden door de jeugdrechter. Deze jongeren krijgen voortdurend te maken met uitsluiting, iets wat de vzw een halt wil toeroepen. In het EQC-project worden paarden, honden en andere dieren ingezet om hun opnieuw een gevoel van eigenwaarde te geven. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Luc Deneffe en Bruno De Pauw, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project ‘Educatief zomerkamp in Houffalize’ van De Oever vzw uit Hasselt. Met een educatief zomerkamp in Houffalize helpt deze vereniging niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie bij hun integratie in de maatschappij. Het programma omvat een brede waaier van activiteiten waarmee de jongeren toegang krijgen tot de Belgische cultuur in al haar facetten. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Ronny Vandael en Brigitte Vandenhoudt, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Educatief zomerkamp in Houffalize’ van De Oever vzw uit Hasselt. Met een educatief zomerkamp in Houffalize helpt deze vereniging niet-begeleide buitenlandse minderjarigen in een problematische opvoedingssituatie bij hun integratie in de maatschappij. Het programma omvat een brede waaier van activiteiten waarmee de jongeren toegang krijgen tot de Belgische cultuur in al haar facetten. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Ronny Vandael en Brigitte Vandenhoudt, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project ‘Picknicktafels voor onze leerlingen’ van KBO-Maasland vzw BuSO Sint-Jansberg uit Maaseik. Met dit kleinschalige project wil de vzw de leerlingen van BuSo Sint-Jansberg houten picknicktafels laten maken voor hun speelplaats. Op die manier helpen de jongeren, die kampen met leerachterstand of een karakterstoornis, mee om de speelplaats gezelliger en kindvriendelijker te maken. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Luc Brouns en Steven Kox, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Picknicktafels voor onze leerlingen’ van KBO-Maasland vzw BuSO Sint-Jansberg uit Maaseik. Met dit kleinschalige project wil de vzw de leerlingen van BuSo Sint-Jansberg houten picknicktafels laten maken voor hun speelplaats. Op die manier helpen de jongeren, die kampen met leerachterstand of een karakterstoornis, mee om de speelplaats gezelliger en kindvriendelijker te maken. Vlnr Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Luc Brouns en Steven Kox, Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project ‘Van ‘Cirkus op Maat’ naar ‘Inclusie’ van Cirkus in Beweging vzw uit Leuven. Cirkus in Beweging daagt kwetsbare kinderen uit om zich creatief uit te leven door middel van circuskunsten. Om haar ateliers tot bij de jongeren zelf te kunnen brengen, wil de organisatie voor circuseducatie een nieuw voertuig aanschaffen. Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Rika Taeymans en Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project ‘Van ‘Cirkus op Maat’ naar ‘Inclusie’ van Cirkus in Beweging vzw uit Leuven. Cirkus in Beweging daagt kwetsbare kinderen uit om zich creatief uit te leven door middel van circuskunsten. Om haar ateliers tot bij de jongeren zelf te kunnen brengen, wil de organisatie voor circuseducatie een nieuw voertuig aanschaffen. Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Rika Taeymans en Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Project 'De Vangrail' van MPC Sint-Fransciscus uit Roosdaal. De taak van deze vzw is het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen met een handicap en hen een (h)echte plaats in de samenleving geven. De Vangrail is een modulair bouwproject, bedoeld voor de opvang van type 3-leerlingen met een langdurige gedragsproblematiek. Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Ingrid Limbourg en Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Project 'De Vangrail' van MPC Sint-Fransciscus uit Roosdaal. De taak van deze vzw is het begeleiden van kinderen, jongeren en volwassen met een handicap en hen een (h)echte plaats in de samenleving geven. De Vangrail is een modulair bouwproject, bedoeld voor de opvang van type 3-leerlingen met een langdurige gedragsproblematiek. Theo Plessers, voorzitter van het selectiecomité voor Vlaams-Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis), Ingrid Limbourg en Christine Winters, zonedirecteur Vlaams Brabant - Limburg (BNP Paribas Fortis). Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

(1 photos)

Alle 2013-laureaten voor Vlaams-Brabant en Limburg. Vlnr, eerste rij: Katrien Van Loon, Orfee Callebert, Luc Brouns, Ronny Vandael, Ingrid Limbourg, Brigitte Vandenhoudt, Jan Bernaerts, Hilde Aerts, Maarten Creemers, Rika Taeymans, Christine Winters (BNP Paribas Fortis). Tweede rij: Steven Kox, Bruno De Pauw, Luc Deneffe, Theo Plessers (BNP Paribas Fortis), Martine Raemakers, Luc Lemkens. Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

  1. Alle 2013-laureaten voor Vlaams-Brabant en Limburg. Vlnr, eerste rij: Katrien Van Loon, Orfee Callebert, Luc Brouns, Ronny Vandael, Ingrid Limbourg, Brigitte Vandenhoudt, Jan Bernaerts, Hilde Aerts, Maarten Creemers, Rika Taeymans, Christine Winters (BNP Paribas Fortis). Tweede rij: Steven Kox, Bruno De Pauw, Luc Deneffe, Theo Plessers (BNP Paribas Fortis), Martine Raemakers, Luc Lemkens. Copyright : © BNP Paribas Fortis Download

Beschikbare media

Awards 2013 van BNP Paribas Fortis Foundation voor Vlaams-Brabant en...

| BCQ
Steun aan educatieve projecten voor jongeren in ...