BNP Paribas, 1e Europese bank in de ranking van Vigeo Eiris van 2017

| BCQ

BNP Paribas, 1e Europese bank in de ranking van Vigeo Eiris van 2017

1 Document

Met een globale score van 64/100 behaalt BNP Paribas de eerste plaats in de sector van de gediversifieerde banken (Europa) in de ranking 2017 van het bureau Vigeo Eiris.
In 2017 verbeterde BNP Paribas zijn globale prestatie nog: het onderscheidde zich met name door zijn zeer sterke scores op de criteria ‘mensenrechten’, ‘human resources’ en ‘corporate governance’ (respectievelijk +3 punten in vergelijking met 2015).

Gemiddelde van de sector ‘Diversified Banks’ (Europa)

Rating van BNP Paribas

De groep blijft genoteerd in alle EURONEXT/Vigeo Eiris-indexen:

Vigeo Eiris & BNP Paribas

Vigeo Eiris ontstond uit de fusie tussen twee toonaangevende Europese ratingbureaus die de prestaties op het gebied van milieu, maatschappij en governance van bedrijven en organisaties evalueren en positioneert zich zodoende als een wereldspeler in extrafinanciële analyse.

Sinds 2003 neemt BNP Paribas deel aan de rating van Vigeo Eiris (voordien Vigeo) door een  vragenlijst over zijn activiteiten en zijn beleid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en corporate governance te beantwoorden. Die vragenlijst bestaat uit 6 delen die overeenstemmen met 6 belangrijke domeinen die, volgens Vigeo Eiris, de grootste extrafinanciële impact van een bank als BNP Paribas weergeven: milieu, human resources, mensenrechten, maatschappelijke engagement, businessethiek en corporate governance.
BMCI, de dochter van  BNP Paribas in Marokko, neemt ook deel aan de enquête van Vigeo Eiris conform zijn scope. Dankzij zijn sterke prestaties werd BMCI in 2016 opgenomen in de index EURONEXT-Vigeo Eiris Ranking Emerging 70.


“We zijn er bijzonder trots op dat we in de veeleisende ranking van Vigeo Eiris de eerste plaats hebben bereikt onder de Europese banken. De continue vooruitgang die BNP Paribas boekt sinds het in 2003 voor het eerst deelnam aan deze rating, getuigt van de inspanningen die de bank levert om een duurzame economische ontwikkeling te financieren en een positieve impact te hebben op zijn stakeholders en op de samenleving in het algemeen”, zegt Laurence Pessez, Head of Corporate Social Responsibility bij BNP Paribas.De extrafinanciële rating 

De extrafinanciële analyse bestaat erin het beleid op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG) van bedrijven, overheden of andere emittenten van effecten te evalueren en op basis van die analyse een rating te bepalen die het mogelijk maakt om de ESG-praktijken van de verschillende, al dan niet beursgenoteerde, emittenten te vergelijken.

In tegenstelling tot de ‘solicited rating’ wordt dat soort rating een 'unsolicited rating’ genoemd, omdat de opdrachtgever voor de ratinganalyse niet het bedrijf in kwestie is, maar wel de belegger. Het zijn dus de beleggers die zich bij hun  beleggingsbeslissingen op lange termijn willen laten leiden door het advies van de extrafinanciële ratingbureaus die ervoor zorgen dat die bureaus voor hun diensten worden vergoed.


De recentste ratings van BNP Paribas

Ratingbureau

Rating (jaar van de recentste rating)

Opgenomen in de gerelateerde indexen 

 

CDP

A- (2016)


FTSE4Good

4,5/5 (2015)

FTSE4Good Global Index

Oekom

C (2016)

Prime (best-in-class status)

RobecoSAM

87/100 (2016)

DJSI World – DJSI Europe

Sustainalytics

77/100 (2016)

Global Compact 100 des
Nations Unies en STOXX
Global ESG Leaders
Vigeo Eiris

64/100 (2016)
 1e Europese bank in de ranking

Euronext-Vigeo Eiris World 120, Eurozone 120, Europe 120  en France 20

 

■ Het BNP Paribas-effect staat nu ook in de indexen Bloomberg Financial Services Gender-Equality en Pax Ellevate Global Women’s Index Fund.

■ BNP Paribas staat op 42e plaats in de ranking 2017 van de ‘100 duurzaamste bedrijven’ volgens het gespecialiseerde Canadese tijdschrift Corporate Knights.

■ BNP Paribas werd uitgeroepen tot ‘Best Bank for Climate Change and Sustainability’ tijdens de Investment Banking Awards 2016 van het magazine The BankerDie titel was de voorbije 5 jaar telkens voor Bank of America.

Meer info:

•               Corporate Social Responsibility bij BNP Paribas  
www.rse.group.bnpparibas  

•               BNP Paribas opgenomen in de DJSI
https://group.bnpparibas/actualite/bnp-paribas-selectionne-indices-responsables-monde-europe-dow-jones

•               Nota: BNP Paribas in dialoog met zijn stakeholders
https://group.bnpparibas/uploads/file/rse_dialogue_parties_prenantes_vf.pdf

Beschikbare media